BESTYRELSEN

HVEM ER VI

Bindslev Ny Musikfestival blev en realitet 5. december 2019.
Efter at Bindslev Harmonikatræf blev afholdt for sidste gang i 2019, blev der nedsat en arbejdsgruppe som ville arbejde på at få et nyt musikevent startet op i byen.

vores hold

Karlo Thomsen

Formand

Tlf. (+45) 21 73 97 44

Majbrith Antonsen

Sekretær

Thorbjørn Larsen

Medlem

Mette N. Olesen

Medlem

Tina K. Svenningsen

Kasserer - uden for bestyrelsen

Robert Lauritsen

Konsulent - Uden for bestyrelsen